Elka Korektelka

with Brak komentarzy
Nie można nie wspomnieć o mobilizującym aspekcie kontaktu z Moniką, który zmusza do uporządkowania kwestii związanych z budową marki osobistej i odpowiedzi na najbardziej istotne pytania. Niezaprzeczalna gotowość do udzielana pomocy w każdym zakresie – począwszy od drobiazgowego wyjaśniania zagadnień, popartych osobistym doświadczeniem, aż po indywidualny harmonogram, zawierający jednocześnie podsumowanie odbytych konsultacji i wyznaczający plan dalszych działań.
Elżbieta Sokołowska, Korektelka, www.korektelka.pl

Listopad 16, 2018