Możesz pisać do mnie na adres:

monika@alltida.pl

Lub możemy się spotkać:

na Skype lub w Trójmieście