Możesz pisać do mnie na adres:

monika@alltida.pl

Lub spotkać się osobiście:

w Trójmieście, Polska